Jak napisać wniosek o udostępnienie notatki policyjnej?

Notatka policyjna po kolizji czy wypadku to właściwie zaświadczenie o zdarzeniu drogowym, które Policja będąc na miejscu zdarzenia ma obowiązek wydać na wniosek. Jak uzyskać notatkę policyjną? Ile na to się czeka? Ile za to należy zapłacić? Jak napisać wniosek?


Jeżeli doszło do zdarzenia drogowego (kolizji lub wypadku) bezwzględnie należy wezwać policję. Policja ma obowiązek ustalić przebieg wypadku i wydać zaświadczenie. Postępowanie prowadzone przez Policję w sprawach o wykroczenie (jeżeli zdarzenie drogowe jest kolizją) może skończyć dwójnasób:

  • postępowanie mandatowe;
  • skierowanie sprawy na drogę postępowania karnego w sprawie o wykroczenie.

Nie wchodząc w szczegóły, należy podkreślić, że jeżeli doszło do kolizji dwóch aut, to w zasadzie decyzja należy do sprawcy, ustalonego przez Policję. Sprawca może przyjąć mandat i wtedy postępowanie kończy, albo odmówić przyjęcia mandatu i to postępowanie jest kierowane dalej na drogę postępowania karnego w sprawie o wykroczenie.

Jak uzyskać notatkę policyjną?

Policja jest organem administracyjnym a zatem jej postępowanie uregulowane jest w Kodeksie postępowania administracyjnego. Jak wspomniano wyżej notatka policyjna jest zaświadczeniem a zaświadczenia zostały uregulowane przepisami art. 217 i n. Kodeksu postępowania administracyjnego.

W myśl art. 217 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego:

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Ile będziemy czekać na wydanie zaświadczenia?

W myśl art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Należy zatem przyjąć, iż organ winien wydać zaświadczenie w terminie do 7 dni od złożenia wniosku.

Ile należy zapłacić za wydanie notatki policyjnej?

Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, należy przestudiować dokładnie ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827), albo przeczytać do końca ten artykuł 😉

We wspomnianej ustawie w art. 2 i n. jest szereg wyłączeń z opłaty skarbowej (czyli jest napisane, kto tej opłacie nie podlega i w jakich przypadkach). Niestety nie ma tam wyłączenia związanego ze zdarzeniami drogowymi.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827):

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wydanie zaświadczenia na wniosek.

Studiując dalej ustawę a w zasadzie załącznik do niej dowiemy się, że zaświadczenie, które nas interesuje, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Pełnomocnictwo.

Jeżeli działamy przez pełnomocnika, to za tę wygodę zapłacimy podwójnie. Raz za wydanie zaświadczenia 17 zł i drugie 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa – razem 34 zł.

Jak napisać wniosek?

Warszawa, 20.06.2017 r.

Imię i nazwisko

adres

telefon:

                                                                                                                Komenda Powiatowa Policji w

(adres jednostki policji)

WNIOSEK

o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym

 

Działając w imieniu własnym, wnoszę o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym z dnia …… do którego doszło w miejscowości ……, przy ulicy …… Oświadczam, że byłem uczestnikiem kolizji (kierowcą pojazdu marki ….. o nr rej. ……./pasażerem pojazdu marki….. o nr rej. ……../ pieszym). W załączeniu przedkładam opłatę skarbową w kwocie 17 zł.

Imię i nazwisko

/czytelny podpis/

Całość podpisujemy i wysyłamy listem poleconym do właściwej jednostki Policji. Może to trochę staromodne, ale najbardziej skuteczne. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji.

2 komentarze do wpisu „Jak napisać wniosek o udostępnienie notatki policyjnej?”

Dodaj komentarz