4 możliwości uzyskania odszkodowania za wypadek przy pracy- ZUS, KRUS, to nie wszystko!

Jak myślimy o wypadku przy pracy przychodzi nam do głowy jedno skojarzenie:

Wypadek przy pracy = świadczenie wypadkowe z ZUS

A nie jest to do końca prawda. Możesz otrzymać zdecydowanie więcej!

Wpadł nam w ręce raport Głównego Urzędu Statystycznego obrazujący ilość wypadków przy pracy w 2014 roku oraz w pierwszych 9 miesiącach 2015 roku. Okazuje się, że statystyki są przerażające.

W 2014 roku było 88.138 wypadków przy pracy.

Z kolei w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku wypadkowi przy pracy uległo 55.244 osób.

Porównanie tych dwóch liczb pozwala stwierdzić, iż statystycznie liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2015 roku była niższa w pierwszych III kwartałach o 6,8% w porównaniu do 2014 r.

Niewiele osób wie, że oprócz świadczenia wypadkowego z ZUS albo z KRUS mogą liczyć również na zadośćuczynienie i odszkodowanie od pracodawcy oraz na świadczenie z polisy NNW.

Zanim jednak do tego przejdziemy, zwróćmy uwagę na interesującą grafikę obrazującą, w którym regionie kraju doszło do największej liczby wypadków.

Zrzut ekranu 2016-02-16 o 12.54.11

Dla porównania rok 2014 i 2013 według GUS wyglądał tak:

Zrzut ekranu 2016-02-16 o 13.02.39

Gdzie można się zwrócić o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

1. Odpowiedzialność pracodawcy.

maurer-1020143_1280

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za swoich pracowników. Nawet jeżeli w protokole powypadkowym specjalista bhp nie stwierdził zaniedbań po stronie pracodawcy, to nie oznacza, że rzeczywiście tych zaniedbań nie było. Przy odpowiednim wyeksponowaniu nieprawidłowości w korelacji z zasadą odpowiedzialności pracodawcy za pracownika na drodze postępowania sądowego można uzyskać dużo wyższe świadczenie z ZUS.

Postępowanie wygląda następująco:

 1. kierujemy roszczenie do pracodawcy, który ma możliwość wskazania polisy OC;
 2. jeżeli pracodawca ma polisę OC, wtedy sprawa toczy się przeciwko zakładowi ubezpieczeń;
 3. jeżeli pracodawca nie ma polisy OC albo zakład ubezpieczeń odmawia zapłaty możliwe jest powództwo cywilne a zatem skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Jakie zadośćuczynienie można uzyskać za wypadek przy pracy?

Zadośćuczynienie z art. 445 w zw. z art. 444 nie różni się od tego, które możemy otrzymać za wypadek komunikacyjny. O tym ile sądy zasądzały w 2015 roku pisaliśmy w tym artykule.

Generalnie trend idzie w kierunku 3000 PLN za 1% uszczerbku na zdrowiu, co biorąc pod uwagę świadczenie ZUS w wysokości 757 PLN, o którym pisaliśmy w tym artykule, wydaje się kwotą wartą uwagi.

Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z wypadku przy pracy?

Niestety pracownicy boją się utraty pracy a zatem nawet jeżeli wiedzą o swoich prawach wolą z nich nie skorzystać. Czasami nie działa logiczna argumentacja, że pracodawca jest odpowiedzialny za stan zdrowia i wypadek i powinien zwyczajnie za to zapłacić. Pracodawca, który ma wykupioną polisę OC jest w komfortowej sytuacji, gdyż zasłaniając się polisą nie poniesie odpowiedzialności finansowej. Z kolei prawdą jest, że pracodawca, który takiej polisy nie posiada, niestety musi zapłacić z własnej kieszeni.

Zauważyliśmy jednakże w Kancelarii taką prawidłowość, że te same osoby, które nie chciały robić na złość pracodawcy w momencie utraty pracy chcą dochodzić swoich roszczeń. Warto zatem pamiętać, iż okres przedawnienia roszczeń, czyli okresu po którym nie jest możliwe skuteczne dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowania wynosi 3 lata od momentu wypadku.

Tok rozumowania polegający na twierdzeniu, iż w związku z tym, że mój pracodawca jest dla mnie dobry, dlatego nie będę od niego rościł odszkodowania wydaje się o tyle błędny, że przecież za swoją płacę świadczymy pracę a zatem pracownik nie ma żadnego długu w stosunku do pracodawcy. Jest zupełnie odwrotnie to pracodawca jest dłużnikiem (zobowiązanym) w stosunku do poszkodowanego na podstawie odpowiedzialności deliktowej.

Dlaczego zadośćuczynienie z OC pracodawcy jest wyższe niż z ZUS?

Nie chodzi tylko o wysokość świadczenia w przeliczeniu na 1%, ale przede wszystkim o to, że w postępowaniu sądowym sąd bierze pod uwagę również krzywdę psychiczną, która niejednokrotnie może być wyższa niż fizyczna.

Poza tym warto wiedzieć, że są inne roszczenia, które są uzupełniające w stosunku do tych ZUSowskich i tak np. w postępowaniu cywilnym na podstawie art. 444 Kodeksu cywilnego można uzyskać świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy.

Przykład:

Wypadek przy pracy polegał na tym, że maszyna była niesprawna albo pracodawca nie zadbał o odpowiednią odzież ochronną albo nie przeszkolił w wystarczającym stopniu pracownika. Poszkodowany pracownik zgłosił wypadek do ZUS i otrzymał jednorazowe odszkodowanie za 30% uszczerbku na zdrowiu w wysokości 22.710 zł (30 x 757 zł) i orzeczenie o niezdolności do pracy a w konsekwencji rentę w wysokości powiedzmy 1.000 zł.

Jeżeli pracownik zarabiał w pracy powiedzmy 2.000 zł to brakujący 1.000 zł ma obowiązek mu wypłacać w postaci renty albo zakład ubezpieczeń (o ile pracodawca był ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej), albo bezpośrednio sam pracodawca.

Poszkodowany ma również możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie od pracodawcy za 30% uszczerbku, o ile nie ponosi wyłącznej winy za wypadek.

Wreszcie warto zwrócić uwagę, iż ZUS może oszacować maksymalnie 100% uszczerbku na zdrowiu, przed sądem cywilnym takiego ograniczenia nie ma. Zresztą w postępowaniu cywilnym uszczerbek na zdrowiu ma charakter zaledwie pomocniczy.

Zasada odpowiedzialności pracodawcy za zdrowie pracownika.

Odpowiedzialność zakładu pracy oparta jest o zasadę ryzyka. Którą można sprowadzić do krótkiego twierdzenia, że o ile pracodawca nie wykaże przesłanki egzoneracyjnej, to jest odpowiedzialny za wypadek.

Są trzy możliwości, które pozwolą zakładowi pracy zwolnić się od odpowiedzialności:

 1. wyłączna wina poszkodowanego;
 2. wyłączna wina osoby trzeciej;
 3. siła wyższa.

Zwracamy szczególną uwagę, że należy wykazać wyłączną winę poszkodowanego. W większości z pozoru przegranych spraw, gdzie pracownik, np. włożył rękę w niesprawną maszynę nie można mówić o wyłącznej winie a jedynie o przyczynieniu się poszkodowanego do powstania szkody, co skutkuje odpowiednim obniżeniem należnej kwoty zadośćuczynienia lub odszkodowania. O instytucji przyczynienia pisaliśmy w tym artykule.

Warto przypomnieć, że człowiekmodel człowieka umieszczony na stronie WysokieOdszkodowania.pl pozwala po kliknięciu na określoną część ciała zapoznać się z tabelą stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Warto podkreślić, iż wprowadzone przez niektóre zakłady ubezpieczeń własne tabele określające uszczerbek na zdrowiu nie są wiążące dla sądu. Biegli posługują się właśnie Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r., które w przystępnej formie jest do Państwa dyspozycji na naszej stronie.

Wreszcie polecamy bezpłatne konsultacje pod numerem 34 389 40 77. Jeden z dyżurujących prawników na pewno oceni Państwa sprawę i postara się Państwu


 2. Świadczenie z polisy NNW.

paragraf

Jeżeli posiadasz polisę NNW, wykupioną prywatnie, albo w pracy to zgłoś szkodę. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczeniem kontraktowym, co oznacza, że otrzymasz dokładnie tyle, na ile się umówiłeś z zakładem ubezpieczeń.

Warto wiedzieć, że każda polisa NNW ma swoje warunki ubezpieczenia (OWU) i tabele uszczerbku na zdrowiu, które różnią się między sobą. Nie jest zatem niczym dziwnym, jeżeli zakład ubezpieczeń wypłaci różne świadczenie z różnych polis. Dziwnym jednakże wydaje się, dlaczego zakład ubezpieczeń w jednym postępowaniu likwidacyjnym tej samej szkody raz oszacuje uszczerbek na zdrowiu na poziomie 5% a raz na poziomie 10%.

Istotne są różne wyłączenia, które są zawarte w umowie ubezpieczenia. Niestety te sprawy wychodzą dopiero wtedy, kiedy zakład ubezpieczeń ma przystąpić do wypłaty świadczenia a nie wtedy, kiedy ubezpieczony podpisywał umowę. Niestety, zasada swobody umów wyrażona w art. 3531 Kodeksu cywilnego pozwala ukształtować dowolnie stosunek zobowiązaniowy, czasami wykorzystując niewiedzę po stronie ubezpieczonego.


3. Jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

zus

O odszkodowaniu z ZUS pisaliśmy wielokrotnie. Dokładnie przeanalizowaliśmy procedurę zgłoszenia wypadku – link

Wysokość jednorazowego odszkodowania z ZUS- link.

Wysokość wszystkich świadczeń z ZUS – link.

Postępowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych, czyli innymi słowy pozew przeciwko ZUS – link.

Wreszcie nasz ulubiony temat, czyli uświadamianie Poszkodowanym, że odszkodowanie z ZUS to nie wszystko na co mogą liczyć- link.


4. Jednorazowe odszkodowanie z KRUS.

krus

Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2015.704) za wypadek przy pracy rolniczej można uzyskać jednorazowe odszkodowanie z KRUS. Jest to świadczenie analogiczne do świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS jest wypłacane jako iloczyn procentowego uszczerbku na zdrowiu ustalonego na komisji lekarskiej i kwoty 700,00 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu.

Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Ustawa analogicznie do ustawy zusowskiej przewiduje dwie możliwości oszacowania przez lekarza uszczerbku na zdrowiu, albo jako trwały uszczerbek na zdrowiu albo długotrwały.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.

Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

Jaka jest definicja wypadku przy pracy rolniczej?

Art. 11 ustawy stanowi:

1. Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

1) na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub
2) w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, albo w drodze powrotnej, lub
3) podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
4) w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt 3, albo w drodze powrotnej.

 Komu nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie z KRUS?

Art. 10 ust. 2 ustawy:

Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:

1) spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub
2) będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.
Podkreślić należy, iż w dużej części wypadków obok odszkodowania z KRUS można także uzyskać zadośćuczynienie z OC rolników. Warto zatem skorzystać z bezpłatnej pomocy naszych prawników pod numerem 34 389 40 77.
Wydanie decyzji przez KRUS nie musi jeszcze oznaczać ostatecznego zakończenia sprawy. Wskazać bowiem warto, że istnieje możliwość wniesienia odwołania do sądu rejonowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 477⁸ § 2 pkt 3 k.p.c.). Odwołanie wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji (art. 4779§ 1 k.p.c.).

Podsumowanie

Warto zapamiętać, że WysokieOdszkodowania.pl gwarantują darmową analizę sprawy. O ile zatem uważasz, że nie ponosisz wyłącznej winy za wypadek przy pracy i chcesz uzyskać świadczenie trzykrotnie wyższe niż wypłacone z ZUS, śmiało zadzwoń 34 389 40 77 i opowiedz nam o swojej sprawie. Porada jest zupełnie darmowa i nie zobowiązująca.

Świadczenie z ZUS czy z KRUS jest niezależne od tego uzyskanego od pracodawcy, więc nie masz nic do stracenia a możesz zyskać trzy razy tyle (ZUS wypłaca 757 złotych za 1% a w sądzie można uzyskać około 3000 za 1%). Dyżurujący prawnik chętnie odpowie na wszystkie pytania. Można również skorzystać z naszego maila: kontakt@wysokieodszkodowania.pl

2 komentarze do “4 możliwości uzyskania odszkodowania za wypadek przy pracy- ZUS, KRUS, to nie wszystko!”

 1. Chciałabym zasięgnąć porady,otóż uległam wypadkowi w pracy jako przyczyną zewnętrzną było poslizgnięcie się na świeżo umytych schodach podczas wypełniania obowiązków służbowych co spowodowało uraz skretny kolana z peknieciem lekotki przysrodkowej co spowodowało z kolei ograniczenia funkcjonalności kolana ,w rezonansu ujawniły się również zmiany zwyrodnieniowe i to wg pzu była przyczyną urazu z czym się nie zgadzam bo w wcześniej nie było ono leczone .postanowiłam napisać wiec odwolanie,co Państwo na mój przypadek

  Odpowiedz
  • Pani Joanno,

   podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom. Jeżeli schody rzeczywiście były mokre i upatruje Pani w tym przyczyny swojego wypadku, to warto rozważyć likwidację szkody z polisy OC pracodawcy, ewentualnie roszczenie skierować bezpośrednio przeciwko niemu. Proszę przesłać protokół bhp oraz dokumentację medyczną na adres poczty elektronicznej kontakt@wysokieodszkodowania.pl celem jej bezpłatnej oceny.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz