Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy

Niewydanie w terminie świadectwa pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i należy o tym pamiętać.  Nasuwa się zatem pytanie, czy prawnikowi przysługuje odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy? Czy pracownik może złożyć pozew o odszkodowanie z powodu niewydania świadectwa pracy? Jeżeli pracownikowi nie wydano świadectwa pracy, może wnieść pozew o naprawienie wyrządzonej szkody przeciwko pracodawcy. Możliwe … Dowiedz się więcej

Odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę

Załóżmy, że sumiennie wykonujemy swoją pracę, a nasz pracodawca nie ma w naszej opinii żadnych podstaw do wypowiedzenia nam umowy o pracę. Nagle otrzymujemy wypowiedzenie, które jest zupełnie bezpodstawne. Czy możemy cokolwiek z tym zrobić? Odwołanie od wypowiedzenia Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy.  Termin wniesienia odwołania od wypowiedzenia … Dowiedz się więcej

Odszkodowanie za opóźniony lot

Opóźnienia lotów to nierzadko spotykane zjawisko, które sprawia, że przebieg naszych podróży może być nieco utrudniony.  Nasuwa się zatem pytanie, czy pasażerom cokolwiek przysługuje za opóźniony lot, a jeśli tak – o jakich uprawnieniach mówimy. Gdzie znajdziemy regulacje dotyczące praw pasażerów w Europie? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku nr … Dowiedz się więcej