Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy

Niewydanie w terminie świadectwa pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i należy o tym pamiętać.  Nasuwa się zatem pytanie, czy prawnikowi przysługuje odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy? Czy pracownik może złożyć pozew o odszkodowanie z powodu niewydania świadectwa pracy? Jeżeli pracownikowi nie wydano świadectwa pracy, może wnieść pozew o naprawienie wyrządzonej szkody przeciwko pracodawcy. Możliwe … Dowiedz się więcej

Odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w pracy

Kodeks pracy zawiera przepisy umożliwiające pracownikom domaganie się odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania, czyli inaczej mówiąc, zakazu dyskryminacji.  Jak kodeks definiuje zakaz dyskryminacji? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w zamieszczonym później przepisie Kodeksu pracy: Art 183a  §  1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz … Dowiedz się więcej