Odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w pracy

Kodeks pracy zawiera przepisy umożliwiające pracownikom domaganie się odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania, czyli inaczej mówiąc, zakazu dyskryminacji.  Jak kodeks definiuje zakaz dyskryminacji? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w zamieszczonym później przepisie Kodeksu pracy: Art 183a  §  1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz … Dowiedz się więcej