Opóźniony lot – odszkodowanie – jak się zachować ?

samolot Miałeś opóźniony lot ? Dotarłeś do miejsca przeznaczenia 3 godziny po czasie ? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – należy Ci się odszkodowanie ! Ale jak je uzyskać ? Wszystko sprowadza się do odpowiedniego zachowania poszkodowanego. Ciężar dowodu zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego spoczywa na Tobie, jako na osobie, które z faktu opóźnienia wywodzi skutki prawne. A zatem musimy udowodnić, że:

1. byłeś pasażerem opóźnionego o co najmniej trzy godziny lotu (liczy się czas dotarcia do portu docelowego)- w tym celu najlepiej zachować kartę pokładową, bilet, potwierdzenie rezerwacji, zrobić zdjęcie opóźnionego lotu na tablicy odlotów, zachować sms o opóźnieniu lotu, zapamiętać jaki był powód opóźnienia i wreszcie zanotować sobie godzinę przylotu do miejsca przeznaczenia.

2. zgłosić roszczenie do przewoźnika w ciągu trzech lat (tak, tak 3 lata przedawnienia) od daty opóźnionego lotu, albo skorzystać z profesjonalnej pomocy wysokieodszkodowania.pl. Nasza infolinia jest do Państwa dyspozycji.

Zapewne zastanawiasz się, ile można otrzymać ? Nawet 600 euro od osoby ! W zależności od długości lotu i tak: 250 euro, gdy odległość pomiędzy portami lotniczymi wynosi do 1500 km; 400 euro, gdy odległość pomiędzy portami lotniczymi wynosi pomiędzy 1500 km a 3500 km; 600 euro, gdy odległość wynosi ponad 3500 km. Wreszcie na koniec łyżka dziegciu w beczce miodu… opisywane prawo do odszkodowania jest prawem europejskim, Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 co do zasady ma zastosowanie do pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego, do którego ma zastosowanie Traktat.

Na koniec jak zawsze zachęcamy do bezpłatnej konsultacji sprawy. Czekamy na kontakt od Ciebie 😉

Dodaj komentarz