Odszkodowanie za szwy

Konieczność szycia rany należy rozważyć, kiedy dojdzie do przerwania ciągłości powłok, w szczególności w przypadku poważniejszych skaleczeń czy urazów chirurgicznych. Założenie szwów pozwala na szybsze gojenie ran oraz minimalizuje ryzyko powstania nieestetycznych blizn.

Czy możemy otrzymać odszkodowanie za założenie szwów?

Czy polisa ubezpieczeniowa zawsze gwarantuje odszkodowanie za szwy?

Ubezpieczalnie nie oferują specjalnego ubezpieczenia od założenia szwów, natomiast możemy wykupić tzw. ubezpieczenie NNW, czyli od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Wybierając ofertę, należy dokładnie doczytać jakie są warunki otrzymania odszkodowania, albowiem wybrana przez nas polisa może zawierać różne wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania (np. jeśli do uszczerbku na zdrowiu doszło na skutek bójki czy pod wpływem alkoholu). Polisa może nawet całkowicie pomijać możliwość otrzymania odszkodowania za założenie szwów. Mogą być wskazane także różne dodatkowe warunki wypłaty odszkodowania np. czasowa niezdolność do wykonywania zawodu. 

Wszystkie istotne informacje znajdują się w klauzuli OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Jaką sumę możemy otrzymać za szwy?

Tutaj nie ma jednej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy od warunków wykupionej polisy. Znaczenie ma tutaj również rozległość rany czy jej rodzaj, wielkość blizny, a także czas potrzebny na całkowite wygojenie oraz wszelkie wydatki konieczne w procesie rekonwalescencji. 

Kwota otrzymanego świadczenia jest wyliczana na podstawie tabeli uszczerbku na zdrowiu, którą znajdziemy w OWU. 

Przykładowo za głębokie rany na dłoni czy urazy na nogach, które utrudniają poruszanie się, otrzymamy z pewnością znacznie większą sumę aniżeli za małą ranę na brzuchu, która nie stanowi problemu w wykonywaniu zwykłych, codziennych czynności.

Stosunkowo często ubezpieczalnie wprowadzają konieczność oceny stanu zdrowia poszkodowanego przez siebie lekarza orzecznika.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Poszkodowany powinien zgromadzić wszelką dokumentację medyczną oraz rachunki i faktury potwierdzające wydatki na leczenie. W ten sposób będzie mógł udowodnić, że jego roszczenie jest zasadne. Pozwoli to na przyspieszenia całego procesu przyznawania odszkodowania przez ubezpieczalnię oraz zwiększy szanse na wyższe świadczenie.

Powikłania a odszkodowanie

Jeżeli z winy lekarza dojdzie do zakażenia rany, szwy zostały źle założone itp., a w efekcie doszło do powikłań możliwe jest żądanie odszkodowania za błąd medyczny. Ten temat został już poruszony w innym wpisie na blogu – tutaj link.

Dodaj komentarz