Odszkodowanie a zadośćuczynienie

paragrafW mediach wymiennie używa się słowa zadośćuczynienia i odszkodowanie. W potocznym języku nie ma różnicy. Co ciekawe niektórzy prawnicy, którzy pracują w zawodzie wiele lat, również zdają się nie widzieć różnicy. Nic bardziej mylnego i rażącego dla biegłego w postępowaniu likwidacyjnym.

Zadośćuczynienie to sposób naprawienia krzywdy. Z kolei odszkodowanie to sposób naprawienia szkody.

Różnica jest fundamentalna. Szkoda jest wymierna. Jeżeli podczas wypadku zostanie zniszczona np. odzież albo okulary to bez większych problemów można oszacować szkodę. Wiadomo przecież ile kosztowały okulary, można przedstawić rachunki, zrobić zdjęcia zniszczonych okularów czy zachować przedmiot do ewentualnych oględzin zakładu ubezpieczeń. Krótko mówiąc szkody rzeczowe, na pojeździe czy poprawnie rzecz ujmując szkody majątkowe są w aspekcie szacowanej straty przyjemne do likwidacji.

Wysokość zadośćuczynienia jest dużo trudniejsza do oszacowania. Sprawia to kłopot i punkt sporny w interesach poszkodowanego i zakład ubezpieczeń. Oś sporu. Coś niewymiernego. Z pomocą nadciąga orzeczenie sądu najwyższego: „zadośćuczynienie z art. 445 k.c. ma przede wszystkim charakter kompensacyjny; wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty sumy symbolicznej, czy też określonej sztywnymi regułami tak jak w ustawie wypadkowej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość. Zadośćuczynienie winno uwzględniać doznaną krzywdę poszkodowanego, na którą składają się cierpienia fizyczne w postaci bólu i innych dolegliwości oraz cierpienia psychiczne polegające na ujemnych uczuciach przeżywanych bądź w związku z cierpieniami fizycznymi, bądź w związku z następstwami uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, zwłaszcza trwałymi lub nieodwracalnymi.”(wyrok SN z dnia 3 listopada 1994 r. – sygn. akt III APr 43/94).

Trzeba dla przejrzystości sytuacji jeszcze wyjaśnić co oznacza charakter kompensacyjny. Pod tym pojęciem kryje się oszacowanie zadośćuczynienia na poziomie, który będzie odpowiedni dla doznanej krzywdy. Krzywdy rozumianej w aspekcie fizycznym i psychicznym. Charakter kompensacyjny zadośćuczynienia oznacza również, że suma zadośćuczynienia nie może spowodować przysporzenia po stronie poszkodowanego, inaczej rzecz ujmując nie może on zarobić na swojej krzywdzie (wypadku).

Dodaj komentarz