Odszkodowanie za odwołany lot

Bilety kupione, walizki wypełnione po brzegi, ale nasz lot zostaje odwołany, rujnując nasze plany. Czy przysługuje nam odszkodowanie? Definicja odwołania lotu Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.02.2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) … Dowiedz się więcej

Opóźniony lot – odszkodowanie – jak się zachować ?

Miałeś opóźniony lot ? Dotarłeś do miejsca przeznaczenia 3 godziny po czasie ? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – należy Ci się odszkodowanie ! Ale jak je uzyskać ? Wszystko sprowadza się do odpowiedniego zachowania poszkodowanego. Ciężar dowodu zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego spoczywa na Tobie, jako na osobie, które z faktu opóźnienia wywodzi … Dowiedz się więcej