Odszkodowanie za przymusową służbę wojskową od dnia 1 listopada 1982 r. do dnia 28 lutego 1983 r.

żołnierz-pozdrawiać_318-44479Nowelizacja ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, która weszła w życie 01 września 2015 r. pozwala osobie, która w okresie od dnia 1 listopada 1982 r. do dnia 28 lutego 1983 r. pełniła czynną służbę wojskową, do której odbycia została powołana za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, na uzyskanie od Skarbu Państwa odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. (art. 8a ustawy).

Specjalne obozy funkcjonowały w Chełmnie, Czerwonym Borze, Trzebiatowie, Unieściu, Budowie, Dęblinie i Czarnym. Przeszło przez nie ok. 1600 opozycjonistów.

Jeżeli zatem pełniłeś przymusowo służbę wojskową od dnia 1 listopada 1982 r. do dnia 28 lutego 1983 r. zgłoś się do nas a uzyskamy dla Ciebie stosowne zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Uprawnienie do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia mogą być dziedziczone i mogą występować o nie również małżonkowie poszkodowanych oraz ich dzieci i rodzice.

Dodaj komentarz