Odszkodowanie za przymusową służbę wojskową od dnia 1 listopada 1982 r. do dnia 28 lutego 1983 r.

Nowelizacja ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, która weszła w życie 01 września 2015 r. pozwala osobie, która w okresie od dnia 1 listopada 1982 r. do dnia 28 lutego 1983 r. pełniła czynną służbę wojskową, do której odbycia … Dowiedz się więcej