Odszkodowanie za nieudane wakacje 

Sezon wakacyjny w pełni. Wykupując wakacje organizowane przez biuro podróży, liczymy na spokojny, niczym niezakłócony wypoczynek, który pozwoli nam na powrót do codziennych obowiązków na pełnych obrotach. 

Co, jeśli wymarzone wakacje okażą się porażką, która nijak ma się  do przedstawionej nam uprzednio oferty? 

Czy możemy liczyć na odszkodowanie za nieudane wakacje?

Odpowiedzialność biura podróży 

Jeśli wykupujemy wycieczkę organizowaną przez biuro podróży to właśnie na nim spoczywa odpowiedzialność za należyte wykonanie zawartej umowy. 

Podstawą roszczenia o odszkodowanie powinna być niezgodność warunków wypoczynku z zawartą umową i ofertą przedstawioną przez biuro.

Roszczenia przysługujące podróżnemu

Zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych podróżnemu przysługują następujące roszczenia:

 • obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego;
 • odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których podróżny doznał w wyniku niezgodności. 

Organizator turystyki niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Roszczenia przedawniają się z upływem 3 lat.

Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?

Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność, jeżeli organizator turystyki udowodni, że:

 • winę za niezgodność ponosi podróżny;
 • winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;
 • niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

Za co można otrzymać odszkodowanie?

Odszkodowanie możemy otrzymać m.in. za:

 • zaniżony standard hotelu;
 • podana w ofercie odległość od morza, lotniska czy miasta jest w rzeczywistości inna;
 • awaria klimatyzacji, windy;
 • brak informacji o odpłatności leżaków;
 • basen niezgodny z przedstawioną ofertą np. o wiele mniejszy, bez zjeżdżalni, miały być trzy baseny a jest tylko jeden; 
 • brak baru plażowego;
 • brud w pokoju hotelowym oraz w całym obiekcie;
 • niewystarczająca zmiana pościeli, ręczników;
 • warunki w pokoju niezgodne z umową np. brak dostawki dla dziecka, balkonu, widok na inny budynek zamiast na morze;
 • wyżywienie niezgodne z ofertą biura np. klient zapłacił za all inclusive, a musi płacić za jedzenie, monotonne i nieświeże posiłki, brudne naczynia i sztućce;
 • brak instytucji rozrywkowych.

Tabela frankfurcka

Istnieje tzw. tabela frankfurcka, która poprzez stawki procentowe, określa, o ile możemy żądać obniżenia ceny wycieczki oraz za jakie nieprawidłowości możemy domagać się takiego obniżenia.

Została opracowana na zlecenie Izby Cywilnej Sądu Krajowego w Niemczech.

Nie ma mocy obowiązującej w Polsce, jednakże polskie sądy często korzystają z jej postanowień, określając wysokość odszkodowania dla klientów w razie nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych przez biuro podróży.

Kartę można znaleźć pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/download.php?plik=16896

Przykładowo:

Jeśli podczas wycieczki oferowane posiłki będą zepsute, nienadające się do spożycia posiłki możemy żądać obniżenia ceny wyjazdu od 20 do 30%.

Jeśli nie działała klimatyzacja cena wycieczki możemy zostać obniżona od 10 do 20%.

Dodaj komentarz