Odszkodowanie za szkody górnicze

Obszar Górnego Śląska na terenie, którego funkcjonuje kilkanaście zakładów górniczych zajmujących się wydobyciem węgla kamiennego narażony jest na powstawanie szkód związanych z robotami podziemnymi w kopalniach.  Odpowiedzialność za szkody górnicze  Odpowiedzialność zakładu górniczego to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc zwalnia z niej jedynie siłą wyższa, przyczynienie się poszkodowanego lub działanie osób trzecich. Aby można … Dowiedz się więcej