Opłaty za kopię dokumentacji medycznej

paragrafPo wystąpieniu o dokumentację medyczną do zakładu opieki zdrowotnej oczekujemy kserokopii dokumentacji. Jednakże może zostać nam naliczona opłata za usługę. Często zdarza się, że szpitale same nie wiedzą, ile mają naliczyć opłaty za 5 kartek A4 żądają np. 50 złotych netto plus VAT. Jaka jest, zgodnie z prawem, maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej?

W myśl art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.159) maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw za grudzień 2014 r. wynosi 4 379 PLN, a zatem opłata za jedną stronę formatu A4 nie może przekraczać 88 groszy.

Dodaj komentarz