Odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni.

szatniaIdąc do restauracji, teatru czy na dyskotekę z reguły jesteśmy proszeni o pozostawienie okrycia wierzchniego w szatni. W szatniach widzimy napis: „za rzeczy pozostawione w szatni, nie odpowiadamy„, albo „szatnia nie odpowiada za pozostawione rzeczy„, czy takie zachowanie przedsiębiorcy jest zgodnie z obowiązującą literą prawa i utrwaloną linią orzeczniczą? Czy rzeczywiście szatnia to miejsce, gdzie zgubione, czy skradzione rzeczy przepadają i nie można skutecznie dochodzić odszkodowania ?

 

Na szczęście obiegowa opinia jest błędna ! Tak, za rzeczy pozostawione w szatni przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność. 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1977 r. (III CZP 94/77) nie pozostawia wątpliwości:

Zakład gastronomiczny odpowiada za utratę lub uszkodzenie odzieży wierzchniej pozostawionej przez konsumenta nie tylko wtedy, gdy w zakładzie jest płatna, strzeżona szatnia, lecz również i wówczas, gdy z charakteru lokalu i rodzaju spożywanych posiłków wynika, że konsumenci z reguły pozostawiają odzież wierzchnią na znajdujących się w zakładzie wieszakach. Od tej odpowiedzialności nie zwalnia ogłoszenie, że zakład za pozostawioną przez konsumenta odzież nie odpowiada.„.

Niestety pomimo Uchwały Sądu Najwyższego proceder jest nagminny. Brak wiedzy w tym zakresie dotyczy zarówno małych przedsiębiorców jak i tych naprawdę dużych. Wrocławski Park Wodny w 2012 r. pozwolił sobie na napis: „Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i szafkach” za który został ukarany przez Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sankcją finansową w wysokości 17.000 zł (decyzja nr RWR 4/2012). Oczywiście kara nałożona na przedsiębiorcę jest niezależna od roszczeń osoby, która została poszkodowana na skutek zagubienia jej rzeczy pozostawionych w szatni.

A zatem odpowiedzialność restauracji, dyskotek, pływalni (basenów), kin, teatrów itd. została uregulowana w sposób jasny i sprzeczny z ogólnie przyjętym. Problem polega na tym, że musimy wykazać szkodę oraz jej wartość. Warto zatem zadbać o swój interes i zgłosić swoje roszczenia poprzez profesjonalnego pełnomocnika. Polecamy bezpłatne konsultacje pod numerem 34 389 40 77. Jeden z dyżurujących prawników na pewno oceni Państwa sprawę i postara się Państwu pomóc.

Ciekawy wydaje się również Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 1979 r. (I PRN 76/79), w którym Sąd Najwyższy rozważył odpowiedzialność zakładu pracy za rzeczy pozostawione przez pracownika w szafce znajdującej się w szatni. Pomimo znacznego upływu czasu wyrok ten zachował aktualność swojej tezy stanowiącej, że:

zakład pracy przez nawiązanie stosunku pracy przyjmuje na siebie jednocześnie zobowiązanie pieczy nad rzeczami pracownika wniesionymi do zakładu w związku z pracą. Za utratę złotej obrączki, w razie pozostawienia jej przez pracownika w szafce znajdującej się w szatni, zakład pracy nie odpowiada.

Złota obrączka jest w tym wypadku tylko przykładem rzeczy wartościowej. Wyrok należy rozumieć w ten sposób, że pracodawca nie odpowiada za rzeczy wartościowe oraz za pieniądze, które zostały pozostawione w szatni.

Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy, ale gdy dysponujemy świadkami, a najlepiej zgłosiliśmy sprawę na Policję to mamy realną szansę na uzyskanie odszkodowania za zgubione przez szatnię rzeczy.

Szczęśliwie rzeczywistość jest bardziej dla nas korzystna niż fikcja filmowa 😉

Dodaj komentarz