Kary za brak OC – 2016

money-367973_1280O 6 procent więcej niż obecnie zapłacą kierowcy za brak polisy OC, w 2016 roku. Właściciel samochodu osobowego musi liczyć się z karą w wysokości 3 700 złotych,  a ciężarówki 5 550 złotych. Dlaczego kierowcy decydują się na jazdę bez OC? To najczęściej – bo aż w 40 procentach przypadków – wynik nieopłacenia którejś z rat składki za tą polisę i w efekcie wygaśnięcie umowy ubezpieczenia,  wskazuje najnowszy raport Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Warto zapłacić te dwieście czy trzysta złotych kolejnej raty składki za OC niż ‘wpadać w pułapkę’ rozwiązania umowy ubezpieczenia. Zgodnie bowiem z przepisami, polisa OC nie przedłuża się automatycznie, gdy właściciel pojazdu nie uregulował  pełnej składki  – zwraca uwagę Hubert Stoklas, wiceprezes UFG. – Szczególnie,  że od nowego roku rosną również kary za brak tego ubezpieczenia, a i sam Fundusz – udoskonalając własne narzędzia analityczne oraz informatyczne – coraz skuteczniej identyfikuje właścicieli pojazdów bez OC – podkreśla.

Opracowanie UFG pokazuje też, że w 33 procentach wykrytych przypadków braku OC – powodem jest wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu. Polisa poprzedniego właściciela auta ważna bowiem jest tylko do końca okresu na jaki została zawarta i nie przedłuża się automatycznie na kolejne dwanaście miesięcy (przy zakupie auta ważne jest również sprawdzenie ważności polisy u ubezpieczyciela, zdarzają się przypadki wypowiedzenia umowy). Inne powody to: wykupienie OC już po dacie pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce (13 proc.) czy przekonanie, że dla niesprawnego technicznie i nieużytkowanego pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie (11 proc.). Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na ważności ubezpieczenia, przede wszystkim przy: płaceniu za polisę w ratach czy przy zakupie używanego pojazdu.

Warto pamiętać, że:

  • tylko po opłaceniu wszystkich rat składki za OC, polisa ta zostaje przedłużona na kolejne dwanaście miesięcy (oczywiście pod warunkiem, że nie została wypowiedziana). Brak którejkolwiek z rat powoduje, że ubezpieczenie to wygasa z upływem okresu na który zostało wykupione;
  • nabywca pojazdu może korzystać z OC zbywcy, tylko do końca okresu który widnieje na polisie. Po tej dacie ubezpieczenie to wygasa, a nowy właściciel musi wykupić własne OC (gdy nowy właściciel wypowie polisę osoby od której kupił auto – swoje OC musi wykupić najpóźniej w dniu wypowiedzenia ubezpieczenia poprzednika);
  • OC należy wykupić w dniu pierwszej rejestracji pojazdu, ale nie później niż w chwili  wprowadzenia go do ruchu;
  • obowiązek posiadania ważnego  OC mają wszyscy właściciele pojazdów – tak długo jak pojazd jest zarejestrowany – bez względu na jego stan techniczny i tego czy jest on aktualnie użytkowany;

Kary za brak OC - 2016

Dopilnowanie terminów ważności ubezpieczenia jest istotne, szczególnie, że od początku 2016 roku właścicieli pojazdów czekają wyższe sankcje za brak OC (patrz tabela poniżej). Wysokość opłat karnych ustalana jest w relacji do minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce (art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK). Podstawowa kara dla auta osobowego to dwukrotność tego wynagrodzenia w danym roku; z kolei dla ciężarówek – trzykrotność. Przy braku polisy tylko przez kilka dni sankcja jest niższa. Gdy przerwa nie przekracza 3 dni  – 20 proc., a do 14 dni – 50 proc. kary podstawowej.

kary za brak oc 2016

Z szacunków UFG wynika, że około 1 procent pojazdów poruszających się po polskich drogach może nie mieć obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Warto pamiętać, że polisa OC chroni posiadacza pojazdu i kierowcę przed koniecznością oddawania z własnej kieszeni odszkodowania dla ofiar wypadku spowodowanego nieubezpieczonym pojazdem. Świadczenia te wypłaca ofiarom Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który następnie występuje z tzw. regresem (zwrot wypłaconych kwot) do sprawcy wypadku i nieubezpieczonego posiadacza.

Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny pilnuje szczelności systemu ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Poza ściganiem kierowców bez tej polisy Fundusz zajmuje się również wypłatą odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych sprawców. UFG administruje też ogólnopolską bazą ubezpieczeń komunikacyjnych, którą ubezpieczyciele wykorzystują m.in. do wyliczania wysokości składki za OC i AC, w zależności od jego historii ubezpieczenia (m.in. liczba wypadków).

Źródło: informacje prasowe UFG.

Dodaj komentarz