Kary za brak OC – 2015

money-367973_1280Od 1 stycznia 2015 r. wysokość opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym (w sytuacji braku polisy przez więcej niż 14 dni), stanowi dla:

–  samochodów osobowych – równowartość dwu krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2015 r. – 3500 zł),
–  samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2015 r. – 5250 zł) ,
–  pozostałych pojazdów – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2015 r. – 580 zł).

Dodaj komentarz