Odszkodowanie za znęcanie się.

no-987086_1280Sytuacja kobiety (lub dziecka) nad którą znęca się mąż, ojciec, syn jest w większości przypadków ekstremalnie trudna. Z pomocą przychodzi zarówno prawo karne, jak i roszczenia odszkodowawcze. Warto wiedzieć, ile można otrzymać zadośćuczynienia i odszkodowania za upokorzenie i znęcanie jakiego doznałaś !

W myśl art. 207 § 1 Kodeksu karnego:

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Niewiele osób wie, że po uzyskaniu wyroku karnego możliwe jest wystąpienie z pozwem o zadośćuczynienie i odszkodowanie w postępowaniu cywilnym.

Co ciekawe zastosowanie znajduje art. 4421 Kodeksu cywilnego, który przewiduje 20 letni okres przedawnienia. Oznacza to, że można dochodzić roszczeń odszkodowawczych w ciągu 20 lat od popełnienia przestępstwa. Bez trudu można wyobrazić sobie sytuację kobiety, nad którą znęca się mąż i która zdecydowała się na rozwód a dopiero po latach na uzyskanie należnego zadośćuczynienia.

Istotnym elementem wykazania szkody jest zebrana dokumentacja medyczna, obrazująca powstały uszczerbek na zdrowiu zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Brak takiej dokumentacji, nie przekreśla szans powodzenia sprawy sądowej – można posiłkować się zeznaniami świadków i obecnym stanem zdrowia.

Nasi prawnicy są gotowi do pomocy. Czekamy tylko na sygnał od Ciebie pod numerem 34 389 40 77. Wszelkie konsultacje są bezpłatne. 

Ile zadośćuczynienia można otrzymać ?

Analiza aktualnego orzecznictwa pozwala stwierdzić, że sądy w podobnych sprawach zasądzają średnio 50.000 zł do 100.000 zł. Oczywiście należy podkreślić, że każda sprawa jest indywidualna i wymaga właściwej analizy. Niemniej jednak już sam prawomocny wyrok karny jest samoistną podstawą do domagania się zadośćuczynienia, przecież to, że do znęcania się doszło jest bezsporne a zatem jest poza dyskusją.

Warto w tym miejscu przytoczyć świeżą tezę Wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 1 października 2015 r. (I ACa 198/15), który stwierdził, iż:

Istotne kryteria mające wpływ na wysokość zadośćuczynienia, to przede wszystkim stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność, czas trwania, nieodwracalność następstw, rozmiar kalectwa i konsekwencje doznanego uszczerbku w życiu osobistym i społecznym.

Dane statystyczne policji dotyczące zgłoszonych przestępstw znęcania się, są bardzo przygnębiające, co obrazuje tabela poniżej:

Rok liczba postępowań wszczętych liczba przestępstw stwierdzonych
2014 30901 17523
2013 29879 17513
2012 29193 17785
2011 29958 18832
2010 30534 18759
2009 33267 20505
2008 34206 21167
2007 34979 22800
2006 39723 24543
2005 37457 22652
2004 37507 22610
2003 38378 23388
2002 37606 23921
2001 36337 24200
2000 35255 23308
1999 32037 22710

Jeżeli zatem znają Państwo kogoś, kto potrzebuje pomocy w uzyskaniu zadośćuczynienia za przestępstwa znęcania się, prosimy o kontakt – 34 389 40 77.

3 komentarze do wpisu „Odszkodowanie za znęcanie się.”

  1. Witam. Mój były mąż jest oskarżony o znęcanie się fiz i psych nade mną i synem. Oraz za gwałt na mojej osobie. Toczy się sprawa karna. Ma nałożone środki zapobiegawcze w postaci zakazu zbliżania się do mnie i do syna…zakaz kontaktowania się z nami i dozór policyjny. Czy mogę ubiegać się o zadośćuczynienie? Jestem pod opieką lekarza psychiatry.

    Odpowiedz
    • Oczywiście, że Pani może Pani Agato. Zresztą w tych akurat tematach preferujemy kontakt telefoniczny, z którego również Pani skorzystała. Mam nadzieję, że Pani pomogliśmy.

      Odpowiedz

Dodaj komentarz