Przyczynienie się poszkodowanego

Nasz system prawa cywilnego zna zasadniczo dwa reżimy odpowiedzialności za zaistniały wypadek: zasadę winy oraz zasadę ryzyka. Zasada winy sprowadza się do normy art. 415 Kodeksu cywilnego, który stanowi: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Ciekawszym zagadnieniem jest zasada ryzyka, o której pisaliśmy już na naszym blogu w tym … Dowiedz się więcej