Odszkodowanie z tytułu przewlekłości postępowania sądowego.

Postępowania sądowe w Polsce trwają długo a niektóre bardzo długo. Czy strona postępowania sądowego (powód lub pozwany) może coś zrobić, uzyskać jakieś zadośćuczynienie za to, że postępowanie sądowe jest przewlekłe ? W myśl art. 45 ust. 1 Konstytucji RP „każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny … Czytaj dalej Odszkodowanie z tytułu przewlekłości postępowania sądowego.