Nowelizacja ustawy o państwowej kompensacie.

money-367973_1280

Jeszcze niedawno pisaliśmy o możliwości uzyskania kompensaty (odszkodowania) dla ofiar przestępstw. O szczegółach można przeczytaj tutaj. Od 13 stycznia weszły w życie przepisy, które w założeniu mają ułatwić osobom pokrzywdzonym ubieganie się o państwową kompensatę.

Przypominamy, iż kompensata to szczególny rodzaj pomocy finansowej przyznawanej przez państwo w sytuacji, gdy pokrzywdzony nie może jej otrzymać z innego źródła, zwłaszcza od sprawcy.

Zgodnie z nowymi przepisami o taką pomoc będą mogły ubiegać się już nie tylko ofiary przestępstwa, lecz także osoby, które na skutek czynu zabronionego doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, trwających dłużej niż 7 dni, oraz najbliżsi osoby, która poniosła śmierć wskutek czynu zabronionego.

Wydłużony został też okres, w jakim można ubiegać się o kompensatę. Z odpowiednim wnioskiem można bowiem wystąpić w ciągu trzech lat od ujawnienia się skutków czynu zabronionego, ale nie później niż pięć lat od jego popełnienia.

Podwyższono również kwotę świadczenia, o jakie można się ubiegać. Kompensata nie może przekroczyć 25.000 zł, a w przypadku śmierci ofiary czynu zabronionego – 60.000 zł. Ponadto można będzie starać się o środki na pokrycie niezbędnych kosztów leczenia, rehabilitacji lub pogrzebu zanim zapadnie orzeczenie kończące postępowanie w sprawie. Osoby ubiegające się o kompensatę zostały także zwolnione z kosztów sądowych.

Dodaj komentarz