Odszkodowanie za zerwanie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Umowę przedwstępną najczęściej stosuje się przy zakupie wymarzonej nieruchomości. Ma ona na celu zobowiązanie stron do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości (umowy przyrzeczonej) w terminie oznaczonym w umowie i po określonej cenie. Co zrobić, gdy sprzedający się wycofał po zwarciu umowy przedwstępnej? Art. 389§1 Kodeksu cywilnego: Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się … Czytaj dalej Odszkodowanie za zerwanie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego.

Postępowanie o wywłaszczenie nieruchomości pod drogę publiczną reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774). Sama procedura jest dość skomplikowana, ale można sprowadzić ją do stwierdzenia, że albo godzimy się na proponowaną kwotę odszkodowania w drodze umowy z organem albo kwestionujemy wysokość i walczymy o wyższe odszkodowanie – znacznie wyższe! Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, … Czytaj dalej Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego.

Odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni.

Idąc do restauracji, teatru czy na dyskotekę z reguły jesteśmy proszeni o pozostawienie okrycia wierzchniego w szatni. W szatniach widzimy napis: „za rzeczy pozostawione w szatni, nie odpowiadamy„, albo „szatnia nie odpowiada za pozostawione rzeczy„, czy takie zachowanie przedsiębiorcy jest zgodnie z obowiązującą literą prawa i utrwaloną linią orzeczniczą? Czy rzeczywiście szatnia to miejsce, gdzie zgubione, czy … Czytaj dalej Odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni.

normalne następstwa szkody – najem pojazdu zastępczego

IMAG0128Częstym sposobem na próbę wyłączenia swojej odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń jest powołanie się na art. 361 § 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi:

Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

Towarzystwa ubezpieczeniowe stoją na stanowisku, że normalne następstwa szkody w kontekście najmu auta zastępczego to po pierwsze możliwie najkrótszy czas najmu auta zastępczego a po drugie możliwie najniższy czynsz najmu. Temat jest bardzo ważny i wymaga szerszego omówienia, również w kontekście szkód osobowych i szeroko rozumianych majątkowych, ale my skupimy się tylko na kwestii najmu auta zastępczego. Proszę sobie bowiem wyobrazić, że wynajmując samochód zastępczy otrzymujemy zapewnienie, że koszty najmu pokryje ubezpieczyciel. W rzeczywistości ubezpieczyciel uznaje roszczenie tylko w ograniczonym zakresie. Powstaje wtedy pytanie, co z pozostałą częścią faktury i długiem wobec wypożyczalni samochodu ? 

Czytaj dalejnormalne następstwa szkody – najem pojazdu zastępczego

Pojazd zastępczy – nie marnuj okazji.

Kiedy już doszło do kolizji warto znaleźć firmę, która nie tylko zajmie się uzyskaniem odszkodowania za nas, ale również wyposaży nas w samochód zastępczy, dzięki któremu będziemy mogli w okresie trwania naprawy naszego auta, swobodnie poruszać. Za najem auta zastępczego płacimy roszczeniem wobec zakładu ubezpieczeń, innymi słowy poprzez umowę cesji wierzytelności przenosimy prawo na podmiot, … Czytaj dalej Pojazd zastępczy – nie marnuj okazji.

Przygotowanie sprawy pod uzyskanie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Przyjęcie sprawy przez naszą Kancelarię determinuje jeden warunek: możliwość uzyskania wyższego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Jeżeli myślisz, że Twoja nieruchomość spełnia ten warunek, tj. wiesz, że proponowana kwota odszkodowania nie jest kwotą odpowiednią- nie trać czasu na czytanie tego artykułu- od razu napisz na kontakt@wysokieodszkodowania.pl Jeżeli zastanawiasz się, jak przygotować sprawę, na co się nastawić, ile może trwać … Czytaj dalej Przygotowanie sprawy pod uzyskanie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

Opóźniony lot – odszkodowanie – jak się zachować ?

Miałeś opóźniony lot ? Dotarłeś do miejsca przeznaczenia 3 godziny po czasie ? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – należy Ci się odszkodowanie ! Ale jak je uzyskać ? Wszystko sprowadza się do odpowiedniego zachowania poszkodowanego. Ciężar dowodu zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego spoczywa na Tobie, jako na osobie, które z faktu opóźnienia wywodzi … Czytaj dalej Opóźniony lot – odszkodowanie – jak się zachować ?

Polska w budowie, czyli kilka słów o wywłaszczeniach.

Aby móc rozwijać infrastrukturę organy państwowe coraz częściej są zmuszone wywłaszczać właścicieli nieruchomości położonych w miejscach planowanych inwestycji. Właściciele nieruchomości korzystają tu jednak z konstytucyjnej ochrony. Oznacza to, że w świetle art. 21 Konstytucji RP, wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Co do słuszności wrócimy później, skupmy się na razie … Czytaj dalej Polska w budowie, czyli kilka słów o wywłaszczeniach.

Ubezpieczyciel nie może odmówić osobie fizycznej zwrotu najmu pojazdu zastępczego

IMAG0128Sąd Najwyższy w dniu 17 listopada 2011 r. w sprawie z wniosku Rzecznika Ubezpieczonych podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 05/11) o następującej treści:

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.

Czytaj dalejUbezpieczyciel nie może odmówić osobie fizycznej zwrotu najmu pojazdu zastępczego

Szkody majątkowe- niedoszacowane odszkodowania

car-wrecked-845143_1280Najczęściej likwidowanymi szkodami majątkowymi są bez wątpienia szkody na pojeździe. Zwykle po kolizji poszkodowany sam zgłasza do ubezpieczyciela szkodę. Parę dni później przyjeżdża rzeczoznawca i wycenia szkodę. Następnie poszkodowany dostaje odszkodowanie. W praktyce poszkodowani nie zlecają szkód na pojeździe profesjonalnym pełnomocnikom, bo i po co ?

Czytaj dalejSzkody majątkowe- niedoszacowane odszkodowania